Услуги

Професионален домоуправител Пловдив

Екипът на „М-ДОМ“ EOOД представя на вашето внимание своите услуги:

Професионален домоуправител Пловдив

 • Регистрира Етажната собственост в районното кметство.
 • Провежда общите събрания, според ЗУЕС и води протокола от тях.
 • Изготвя Правилник за вътрешния ред в етажната собственост.
 • Води Книгата на собствениците /домовата книга/.
 • Събиране и плащане на дължими консумативи за общите части на входа – ток, вода и др.;
 • Изготвяне на годишен бюджет за управление, поддръжка и ползване на общи части на етажната собственост както и отчет за изпълнението му.
 • Създаване на фонд Ремонт и Обновяване.
 • Поддръжка за подземни и надземни гаражи.
 • Поддръжка на асансьорна уредба.
 • Поддръжка на прилежащи зелени площи.
 • Поддръжка на ел. инсталацията на общите части.
 • Почистване на общи части на етажна собственост.
 • Поддръжка и монтаж на домофонни системи, системи за контрол на достъп, охранителни системи и видео наблюдение.
 • Правни съвети по междусъседски конфликти.
професионален домоуправител Пловдив

Управление на имоти

професионален домоуправител ПловдивУправление на комплекси професионален домоуправител Пловдив

Аварийни ремонти